چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تور استانبول :

هفتمین نمایشگاه لجستیک، حمل و نقل، وسایل انباری

تاریخ برگزاری نمایشگاه : شنبه 30 آبان 94     21 نوامبر 2015 میلادی

تاریخ پایان نمایشگاه : سه شنبه 03 آذر 94          24 نوامبر 2015 میلادی

کشور، شهر و محل برگزاری :

آسیا، خاورمیانه، ترکیه، استانبول، مرکز کنگره و اجتماعات نمایشگاهی تویاپ

تور استانبول :

نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول

تاریخ برگزاری نمایشگاه : چهارشنبه 16 آبان 94     07 نوامبر 2015 میلادی

تاریخ پایان نمایشگاه : پنجشنبه 24 آبان 94            15 نوامبر 2015 میلادی

کشور، شهر و محل برگزاری :

آسیا، خاورمیانه، ترکیه، استانبول، مرکز کنگره و اجتماعات نمایشگاهی تویاپ

تور استانبول :

بیست و پنجمین نمایشگاه هنر استانبول

تاریخ برگزاری نمایشگاه : چهارشنبه 16 آبان 94     07 نوامبر 2015 میلادی

تاریخ پایان نمایشگاه : پنجشنبه 24 آبان 94            15 نوامبر 2015 میلادی

کشور، شهر و محل برگزاری :

آسیا، خاورمیانه، ترکیه، استانبول، مرکز کنگره و اجتماعات نمایشگاهی تویاپ