بیمه لغو و کنسلی بلیط هواپیما

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

 

پرواز ترک اطلس گلوبال

**نرخ های دلاری با دلار روز محاسبه میگردد.**

برای نخستین بار در ایران میتوانید بیمه نامه مسافرتی خود را با پوشش لغو و کنسلی بلیط هواپیما تهیه کنید.

 


ردیفنوع پوشش برای بلیط پروازهای خارج کشورطرح نقره ای 
(یورو)
1جبران هزینه های ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا کنسلی هتل محل اقامت
به دلیل شرایط حاد اورژانسی بیمه شده که باعث بستری ایشان میشود. 
250
2جبران هزینه های ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا کنسلی هتل محل اقامت
به دلیل بستری شدن یکی از بستگان درجه ی اول بیمه شده
(به جز بستگانی که در مقصد سفر بیمه شده مقیم هستند.)در بیمارستان
به دلیل شرایط اورژانسی،حداکثر 15 روز قبل از عزیمت به شرط 
آنکه با بیمه شده در یک پرواز و به یک مقصد عازم مسافرت باشد.
*بستگان درجه ی اول:شامل همسر،پدر و مادر،خواهر،برادر،فرزند یا فرزند خوانده قانونی
250
3جبران هزینه های ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا کنسلی هتل محل اقامت
به دلیلِعوارضناشی ازاولین بارداری در 31 هفته اول بارداری
بیمه شده یا یکی از بستگان درجه ی اول بیمه شده به شرط آنکه 
با بیمه شده در یک پرواز و به یک مقصد عازم مسافرت باشند.
(عوارض بارداری چندمین بارداری یا درمان عدم بارداری شامل این پوشش نیست.)
250
4جبران هزینه هایِ ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا کنسلی هتل محل اقامت
به دلیل فوت یکی از بستگان درجه ی اول بیمه شده و نیز پدر همسر
،مادر،همسر،خواهر همسر،و برادر همسر ایشان
(به جز بستگانی که که در مقصد سفر بیمه شده مقیم هستند)
-حداکثر یک ماه قبل سفر به شرط اینکه متوفی
قبل از خرید بیمه نامه فوت نشده باشد.
250
5جبران هزینه های ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا کنسلی هتل محل
اقامت به دلیل از دست دادن پروازبه دلیل تصادف یا تاخیر
وسیله حمل و نقل به فرودگاه محل عزیمت
(این پوشش صرفا به شرکت تاکسی طرف قرارداد با شرکت
هواپیمایی یا شرکت بیمه سامان اعطا میشود.)
250
6جبران هزینه های برگشت زود هنگام به دلیل شرایط حاد اورژانسی
بیمه شده یا بستگان درجه ی اول بیمه شده
(بلیط و کنسلی هتل)
250
7جبران هزینه های برگشت زود هنگام مسافر به دلیل بستری یکی از بستگان
درجه اول بیمه شده در بیمارستان به دلیل شرایط اورژانسی
(به جز بستگانی که در مقصد سفر بیمه شده مقیم هستند)
(بلیط و کنسلی هتل)
250
8جبران هزینه های برگشت زود هنگام مسافر به دلیل عوارض ناشی از
اولین بارداری در 31 هفته اول بارداری بیمه شدهیا یکی از
بستگان درجه ی اول بیمه شده به ظرط آنکه با بیمه شده در
یک پرواز و به یک مقصد عازم مسافرت باشد.
(عوارض بارداری چندمین بارداری یا عدم بارداری شامل این پوشش نیست)

250
9جبران هزینه های برگشت زود هنگام مسافر به دلیل فوت یکی از بستگان
درجه ی اول و نیز پدر همسر،مادر همسر،خواهر همسر و برادر همسر ایشان
(به جز بستگانی که در مقصد سفر بیمه شده مقیم هستند)
(بلیط و کنسلی هتل)
250
10پرداخت هزینه رفت و برگشت یک نفر به درخواست بیمه شده،از شهر مبدا
به محل بستری در صورتیکه بیمه شده بیش از ده روز متوالی در بیمارستان
بستری باشد.(شامل بلیط رفت و برگشت و مخارج اقامت)-تا حداکثر نرخ
بلیط اکونومی و حداکثر هتل چهارستاره
250
11جبران هزینه کنسلی محل هتل اقامت ناشی از هرگونه تاخیر یا کنسلی بلیط
و پرواز از سوی شرکت هواپیمایی-حداکثر هتل چهار ستاره
250
12جبران کنسلی Rent خودرو در محل اقامت  که قبل از پرداخت و رزرو شده
باشد ناشی از هرگونه تاخیر یا کنسلی و پرواز از سوی شرکت هواپیمایی
250
13بیمه ساختمان و و تاسیسات بیمه شده در مقابل خطرات آتش سوزی،
صاعقه،انفجار،سیل،طوفان،سقوط هواپیما در طول مدت زمان پرواز
900/000/000
ریال
14بیمه اثاثیه بیمه شده در مقابل خطرات آتش سوزی،صاعقه،
انفجار،سیل،طوفان،سقوط هواپیما در طول مدت زمان پرواز
600/000/000
ریال
15بیمه اثاثیه منزل بیمه شده در مقابل خطر سرقت یا شکست
حرز در طول مدت زمان پرواز
300/000/000
ریال
16خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث بیمه شده در نتیجه وقوع آتش سوزی،
صاعقه و انفجار در طول مدت زمان پرواز
600/000/000
ریال
17حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضا خانواده در
محلی دیگر در صورتیکه محل مورد بیمه به علت وقوع  خطرات
حریق،صاعقه،انفجار و سیل در طول مدت زمان پرواز قابل سکونت نباشد.
180/000/000
ریال