تور کوش آداسی

تور کوش آداسی

سفر با تور کوش آداسی هر موقع سال امکان پذیر است زیرا تابستان های گرم و آفتابی که مناسب برای حمام آفتاب در سواحل زیبای کوش آداسی و زمستان های معتدل و بارانی ولی بهار این شهر با وجود گل های کاغذی و رنگارنگ و دریای آرام چیز دیگری است . جاذبه های گردشگری تور کوش آداسی عبارت اند از:پاموک کاله که یک مرکز مهم گردشگری است .جزیره کبوتر که سنبل کوش آداسی است افه سوس که شهری است چند هزار ساله با ستون های سنگی بزرگ و میدان نبرد گلادیو تور ها .آدالند هم یکی از بزرگترین پارک های اروپا ست که در این شهر واقع است.این شهر تنوع غذایی بسیار دارد  بخصوص کباب هایی که باعپ میشه شما یکی از طرفداران تور کوش آداسی باشید .

 • قیمت(تومان) 5,420,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 29 شهریور 98 - 5 مهر 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 5,420,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 22 و 29 شهریور 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,760,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 15 شهریور 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,160,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 1 شهریور 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,190,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 8 شهریور 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 5,990,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 29 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,090,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 18 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,090,000 تومان
 • اقامت 6 شب آنتالیا
 • تاریخ 22 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 5,590,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 15 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 5,020,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 11 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 4,950,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 8 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 4,955,000 تومان
 • اقامت 6 شب کوش آداسی
 • تاریخ 1 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
صفحه1 از3