تور ازمیر

تور ازمیر

ازمیر از جمله شهرهای ترکیه است که در رتبه سوم پس از استانبول و آنکارا قرار گرفته است. این شهر در ساحل دریای اژه قرار گرفته است و دارای موقعیت صنعتی و تجاری است. علاوه بر این دانشگاههایی همچون دانشگاه اژه و دانشگاه دوکوز ایلول را دارد.
در جنوب ازمیر آثار تاریخی مثل شهر تاریخی افس قرار دارد  که جز زیباترین شهرهای تاریی دنیاست و آبهای معدنی دارد از این بابت باعث شده که این شهر مورد توجه گردشگران در تور ازمیر قرار گیرد.

 • قیمت(تومان) 5,420,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 29 شهریور 98 - 5 مهر 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,405,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 22 و 29 شهربور 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,000,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 1 شهریور 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,540,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 8 شهریور 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 5,990,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 29 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 5,880,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 22 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,380,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 18 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 5,320,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 11 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 5,320,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 8 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 4,820,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 1 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 6,320,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 4 مرداد 98
 • پرواز سان اکسپرس
 • قیمت(تومان) 5,320,000 تومان
 • اقامت 6 شب ازمیر
 • تاریخ 28 تیر 98
 • پرواز سان اکسپرس
صفحه1 از2