کلیه خدماتي که در این سایت به فروش می رسد مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.